Aktualności BAUMATIC

Autoklawy

Systemy automatyki w procesach sterylizacji i pasteryzacji produktów spożywczych.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do zakładów przetwórstwa spożywczego, w których stosuje się procesy cieplnego utrwalania żywności, ale może również zaspokoić potrzeby innych firm o zbliżonych technologiach produkcji.
Zwracamy uwagę na możliwość uzyskania profesjonalnych dokumentów poprocesowych i spełnienie wymogów technologicznych określonych aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej.
Z naszego doświadczenia wynika, że wiele firm pod hasłem "automatyka dla autoklawów" często proponuje tanią ale mało skuteczną automatykę regulacji tylko jednego parametru -> temperatury. Taki układ składający się z regulatora temperatury, czujnika temperatury i jednego zaworu regulującego dopływ pary nie jest systemem, nie redukuje pracochłonności i nie eliminuje możliwości popełnienia błędów sterowania ręcznego.    

           
Tylko kompleksowa, odpowiednia regulacja wszystkich parametrów procesu może zabezpieczyć wytwórcę przed błędami i pozwala na  prowadzenie procesu sterylizacji dla szczególnych wyrobów i opakowań.
                                 
Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu i modernizacji wszelkich układów pomiaru i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, układów sygnalizacji awarii lub przekroczenia stanu, automatyzacji długich procesów technologicznych, przesyłu danych na większe odległości itp.