Aktualności BAUMATIC

Sterownik Basenowy STB-10

Wyspecjalizowany sterownik do kontroli urządzeń pracujących w liniach uzdatniania wody dla basenów sportowych, rekreacyjnych, parków wodnych, atrakcji wodnych, zbiorników zasobowych, itp.

Wszechstronne zastosowanie  – od małych domowych basenów do dużych pływalni publicznych.
Przystosowany do zabudowy w szafach sterujących na szynie DIN.
Wersja z ekranem LCD i klawiaturą umożliwia lokalną kontrolę parametrów i stanu urządzeń.  Dodatkowa informacja zawarta jest w kolumnie punktów świetlnych sygnalizujących aktywną funkcję.

 

  

Zalety


ZALETY:

 • 4 rodzaje trybów trybu pracy:  automatyczny, ciągły, przerwa urlopowa, płukanie
 • obsługa lokalna lub zdalna z  panelu użytkownika
 • programowanie dobowe i tygodniowe
 • wbudowany tak zwany „wieczny” kalendarz
 • sterowanie jednej lub dwóch pomp filtracyjnych
 • sterowanie pomp podczas płukania filtrów
 • kontrola temperatury wymiennika ciepła lub kolektora słonecznego
 • sterowanie zaworu kolektora słonecznego
 • ustawiane czasy pracy i przerwy urządzeń
 • zezwolenie na dozowanie środków chemicznych
 • płukanie filtrów – możliwość zdalnej kontroli
 • współpraca z automatem płuczącym
 • kontrola parametrów dopuszczalnych
 • sygnalizacja stanów alarmowych
 • sterowanie pompy koagulantu rozłożone w czasie
 • tryb serwisowy –indywidualne sterowanie
 • komunikacja z komputerem i siecią Ethernet
 • etc.


Funkcje


FUNKCJE

 • sterowanie cyrkulacji w trybach:

       - automatycznym, zgodnym z programem tygodniowym
       - ciągłym, według ustawionych parametrów
       - urlopowym, z podtrzymaniem funkcji konserwacyjnych-
       - płukania filtrów

 • sterowanie 1 lub dwóch pomp cyrkulacyjnych:

      - jednej lub dwóch, z kontrolą czasu rozruchu i pracy
     - dwóch w trybie naprzemiennym, z zdefiniowanym czasem
        pracy i czasem zmiany
     - dwóch w trybie płukania filtrów

 • regulacja temperatury wody na wybranym poziomie:

      - gotowości, niższa wartość temperatury regulacji
      - kąpieli, wyższa wartość temperatury regulacji
      - wybranym dla pracy ciągłej

 • włączenie dodatkowego źródła ciepła

      - sterowanie zaworu kolektora słonecznego
      - kontrola przegrzania  kolektora

 • nadzór urządzenia dozującego środki chemiczne:

      - uzależnienie dozowania od przepływu i poziomu wody
      - czasowa blokada działania przy rozruchu pompy
      - trwała blokada działania w sytuacji alarmowej

 • kontrola ilości wody na 4 poziomach:

      - poziom roboczy minimalny, otwarcie zaworu
      - poziom roboczy maksymalny, zamknięcie zaworu
      - poziom najniższy, stan awarii
      - poziom przelania, stan awarii

 • płukanie filtra:

      - inicjowanie funkcji za pomocą zdalnego przełącznika
      - współpraca z urządzeniem do płukania filtrów
      - sterowanie jedną lub dwoma pompami obiegowymi

 • sterowanie pompy koagulantu :

      - dozowanie z kontrolą czasu pracy pompy

 • zabezpieczenie urządzeń:

      - kontrola przegrzania instalacji 
      - kontrola przepływu wody
      - kontrola ciśnienia w instalacji
      - kontrola temperatury zamarznięcia

 • kontrola efektów sterowania:

      - kontrola skuteczności dolewania wody
      - kontrola skuteczności podgrzewania wody

 • możliwość automatycznego płukania filtrów (opcja ZRW )

      - sterowanie zespołem zaworów i dmuchaw
      - odczyt położenia sterowanych zaworów
      - odczyt parametrów z czujników analogowych i cyfrowych
      - bezprzewodowe powiadamianie o awariach 

 • cyfrowa transmisja danych po magistrali RS485 – Modbus

     - przydział adresu Modbus
     - edycja IP.

 

Programowanie


Programowanie

 • 3 okresy automatycznego sterowania w ciągu doby

        - z utrzymaniem temperatury gotowości
        - z utrzymaniem temperatury kąpieli

 • tygodniowy program sterowania

        - nastawa parametrów dla każdego dnia osobno
        - nastawa parametrów dla kilku dni wspólnie

 • nastawa czasu schładzania urządzenia grzewczego
 • nastawa czasu bieżącego i dnia tygodnia
 • wybór skali temperaturowej – Celsjusz / Fahrenheit
 • wybór opcji autostartu – stanu pracy po przerwie w zasilaniu

 

 

Dane techniczne


Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 230V AC/50Hz (opcja: 24VAC/50Hz )
 • Temperatura otoczenia +50C do +400C
 • Pobór mocy:  max 10W
 • Maksymalne obciążenie wyjścia przy obciążeniu indukcyjnym: 0,6kW (AC3, 230VAC)
 • Maksymalna obciążenie wyjścia przy obciążeniu rezystancyjnym: 1,5kW (AC1, 230VAC)
 • Maksymalny sumaryczny prąd obciążenia wyjść: 8A (AC1, 230VAC)
 • Ilość wejść pomiarowych:  9
 • Ilość wyjść sterowniczych: 7
 • Komunikacja:  RS 485 - protokół Modbus
 • Komunikacja: Ethernet (opcja)
 • Złącze komunikacyjne do paneli operatorskich i innych urządzeń
 • Wyświetlacz graficzny LCD 132 x 32 pixeli
 • Wymiary [mm]:  160 x 90 x 68
 • Stopień ochrony:  IP20

 

Montaż
Sterownik jest przystosowany do montażu w szafie sterowniczej na szynie DIN 35. Konstrukcja sterownika umożliwia rozbudowę  układu automatyki o wymaganą aparaturę i wykonawczo-zabezpieczającą.

Informacje ogólne

Sprzedaż: przez sieć dystrybutorów

Gwarancja:  1 rok

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

 

Opcje


Opcje

 

Panele sterujące

W układach sterowania opartych na sterownikach STB-10 możliwe jest zastosowanie paneli sterujących:

Panel dotykowy PT-7

Panel PG-2

Panel STB-10P