Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisów internetowych firmy BAUMATIC Włodzimierz Baumann, zwanej w dalszej części BAUMATIC, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisach internetowych firmy BAUMATIC, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych oraz niekomercyjnych bez uprzedniej zgody firmy BAUMATIC.

Serwis wraz ze wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

Wszystkie fotografie i elementy graficzne prezentowane na stronach serwisów internetowych firmy BAUMATIC są chronione prawem autorskim!

Autorzy zamieszczanych zdjęć, grafik, etc. nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakichkolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.

W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

Zarówno Redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć zabezpieczają swoje fotografie przed bezprawnym kopiowaniem a także regularnie przeglądają zasoby Internetu sprawdzając, czy nie doszło do naruszenia przysługujących im praw autorskich. Stosowane są również odpowiednie techniki do indeksowania naszych fotografii w zasobach Internetu oraz nowoczesne, cyfrowe sposoby ich weryfikacji.

Wszelkie oznaczenia produktów, nazwy producentów, znaki towarowe są dobrami prawem chronionymi i prezentowane są w serwisach internetowych firmy BAUMATIC wyłącznie w celach informacyjnych.