Moduł Bumatic SSM-2

300,00 

Sterownik sprzęgający SSM-2
do obsługi elektronicznych wyłączników przyciskowych
z napięciowym wyjściem sterującym i ogranicznikiem czasowym …

Moduł Baumatic SSM-2

Jako sterownik jest przeznaczony głównie do wspomagania układów zasilania urządzeń atrakcji wodnych i innych, w których do sterowania wykorzystuje się elektroniczne przyciski sensoryczne. 

Sterownik w połączeniu z przyciskiem piezoelektrycznym nowej generacji, z podświetlanym pierścieniem lub punktem LED, stanowi doskonałą alternatywę dla starszych rozwiązań i znacznie podnosi atrakcyjność i niezawodność użytkowania.

Oprócz podstawowej funkcji modułu SSM-2 „włącz-wyłącz” przekaźnik posiada możliwość wpływu na efektywność działania takich urządzeń jak turbina wodna, dmuchawa, pompa atrakcji, a także przełączania koloru lub programu światła lamp basenowych LED – dotyczy tylko urządzeń przystosowanych do tego typu sterowania.

Wbudowany licznik minut pozwala na ograniczenia maksymalnego czasu nieprzerwanej pracy urządzenia w zakresie od 1 do 120 minut, np. energochłonnej atrakcji wodnej.
Sterowanie przekaźnika może się odbywać przy użyciu jednego lub dwóch przycisków, z jedno- lub wielokolorowym podświetleniem, a stan może być wyróżniony inną barwą i intensywnością światła LED.

Moduł Baumatic SSM-2 i jego wielofunkcyjność predysponuje sterownik budowy zarówno nowych jak i modernizacji istniejących układów sterowania, szczególnie dla warunków nietypowych, np. przy dużym oddaleniu przycisku od szafki sterującej, niedostatecznym przekroju przewodów lub w środowisku o zwiększonym poziomie zakłóceń elektrycznych.

W przypadku zastosowania przycisków sensorycznych posiadających sygnalizację świetlną w postaci pierścienia lub punktu LED przekaźnik może pełnić niżej wymienione funkcje i jednocześnie odpowiednio informować użytkownika o stanie pracy urządzenia.